Информационен лист: Канцерогени на работното място
27/09/2019 Тип: Информационни бюлетини 4 страници

Информационен лист: Канцерогени на работното място

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Свързани с работата заболявания, Work-related cancer

Този информационен лист, разработен съвместно от всички партньори на Пътната карта за канцерогените, предоставя кратки практически съвети за избягване на рисковете от канцерогени на работното място. Предназначен е като кратък документ за справки за ежедневно ползване и започва с определение за канцерогените на работното място и рисковете от тях.

След това са изложени конкретните правни изисквания, като оценка на риска, степенуване на превантивните мерки спрямо канцерогени и границите на експозиция на работното място. Освен това правим изложение на мерките за поддръжка и в случай на аварии, а също и как да определим кои работници са изложени на особено висок риск.

Прилагаме връзки към полезни инструменти и насоки и информация за пътната карта за канцерогените — всичко необходимо за управление на рисковете от канцерогени на работното място.

Изтегляне in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | FI | FR | IS | LT | MT | NL | NO | PT | SK | SL

Допълнителни публикации по темата