Информационен бюлетин: Практически инструменти и насоки относно опасните вещества на работното място
03/10/2018 Тип: Информационни бюлетини 4 страници

Информационен бюлетин: Практически инструменти и насоки относно опасните вещества на работното място

Keywords:OSH professionals, Опасни вещества, Кампания 2018-2019 г.

В този информационен бюлетин са посочени инструментите и наличните насоки в помощ на работодателите и работещите за управление на рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място. Прилагането на вече наличните инструменти и насоки спестява време и осигурява практически начини за намаляване на експозицията на работещите с опасни вещества.

Информационният бюлетин съдържа препратка към базата данни с нови ресурси на EU-OSHA, която към момента съдържа повече от 700 инструмента и ресурса на много езици. Той предлага няколко възможности за прилагане на филтри, за да могат потребителите да достигнат до най-полезните за тях инструменти.

Download in:CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | LV | NL | RO

Допълнителни публикации по темата