Информационен бюлетин: Произведени наноматериали на работното място
03/10/2018 Тип: Информационни бюлетини 8 страници

Информационен бюлетин: Произведени наноматериали на работното място

Keywords:Наноматериалите, Опасни вещества, Кампания 2018-2019 г.

Този информационен бюлетин съдържа обобщена информация за това как трябва да се третират произведените наноматериали на работното място. Те съдържат много малки частици и са потенциално токсични.

Информационният бюлетин представя подробна информация за относимото законодателство на ЕС, разглежда възможното въздействие на наноматериалите върху здравето, предоставя полезни съвети на работодателите за предотвратяване и свеждане до минимум на риска от експозицията на работещите с такива материали и описва основните пътища на експозиция: вдишване, контакт с кожата и поглъщане. Принципът STOP може да бъде използван за предотвратяване или намаляване на експозицията на наноматериали и информационният бюлетин изброява практически мерки, които могат да бъдат предприети в съответствие с този принцип.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата