Въздействието от използването на екзоскелети върху безопасността и здравето при работа
27/08/2019 Тип: Документи за обсъждане 10 страници

Въздействието от използването на екзоскелети върху безопасността и здравето при работа

Keywords:Emerging risks

Този аналитичен документ разглежда ролята, която екзоскелетите могат да играят в работната среда на бъдещето и въздействието им върху безопасността и здравето на работниците. Обърнато е внимание на значението, което те биха могли да имат за превенция на мускулно-скелетни смущения, като същевременно се обсъждат евентуалните рискове, които биха могли да възникнат от приложението им в различни области.

Подчертаваме липсата на познания за дългосрочните последици за здравето от тяхната употреба и трудностите при уеднаквяване на сертифицирането и подчертаваме необходимостта от подробни проучвания. Също така се обсъжда и разглеждането на йерархията на превантивните мерки при проектирането на работните места на бъдещето, вместо да се разчита на екзоскелети за създаване на ергономични работни условия.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата