Награди за добри практики за здравословни работни места, 2014-2015 г.
15/04/2015 Тип: Проучвания на отделни случаи 54 страници

Награди за добри практики за здравословни работни места, 2014-2015 г.

Keywords:Психосоциални рискове и стрес на работното място

Наградите за добри практики за здравословни работни места се организират от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) като част от кампанията „Здравословни работни места – управлявайте стреса!“ през 2014–2015 г. Наградите за 2014–2015 г. имат за цел да изтъкнат водещи примери от предприятия и организации, които прилагат активни мерки за управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място. Наградите отличават изключителния и новаторски принос, както и силната ангажираност и приобщаващия подход на ръководството при справянето с психосоциалните рискове. Чрез този конкурс EU-OSHA насърчава решенията, одобрени за добри практики на работното място, и обменя информация за добрите практики в Европа.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL

Допълнителни публикации по темата