„Здрави работници, процъфтяващи предприятия — практическо ръководство за благосъстояние на работното място“
07/12/2018 Тип: Европейски наръчници 102 страници

„Здрави работници, процъфтяващи предприятия — практическо ръководство за благосъстояние на работното място“

Keywords:Campaign 2020-2022, Мускулно-скелетни смущения, Психосоциални рискове и стрес на работното място

Настоящoтo ръководство представя практически подход за предотвратяване и управление на психосоциалните рискове и мускулно-скелетните увреждания, свързани с работата. Заетите лица в Европа посочват тези два проблема като основните причини за здравословни оплаквания, свързани с работата. Това води до много загубени работни дни и лично страдание, както и до финансови загуби.

Ръководството е пригодено за нуждите на микро- и малките предприятия, като предлага система от пет стъпки за подобряване на работната среда и за борба с тези проблеми. Предназначено е основно за собственици и управители, но може да е от интерес и за работниците и техните представители, както и за специалистите в областта на безопасността и здравето при работа.

Представени са опростени обяснения и са включени набор от упражнения, които да доведат до смислени и устойчиви подобрения, от полза както за работниците, така и за фирмите.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата