Работа с фумигирани контейнери в пристанищата — рискове за здравето и практики за превенция
21/11/2018 Тип: Документи за обсъждане 10 страници

Работа с фумигирани контейнери в пристанищата — рискове за здравето и практики за превенция

Keywords:Оценка на риска, Свързани с работата заболявания, Опасни вещества

В доклада се разглеждат потенциалните рискове за безопасността и здравето, произтичащи от работата с фумигирани с пестициди контейнери в пристанищата.

Авторите правят преглед на международното законодателството и на литературата (научни публикации, ръководства и статии), като определят рисковете за безопасността и здравето при работа и очертават примери от практиката за предпазни мерки и стратегии. Заключението е, че са налице пропуски в знанията ни, както и в практиките за превенция. Освен това проблемът често се подценява поради лошо документиране на неблагоприятното въздействие върху здравето, както и поради факта, че фумигираните контейнери рядко са подходящо етикетирани.

Авторите препоръчват да се отдаде приоритет на мерките за контрол, например оценка на риска на контейнерите преди отваряне, рутинна проверка на контейнерите, които пристигат в пристанищата, и на мерките за прилагане на нормативната уредба относно етикетирането на контейнери.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Допълнителни публикации по темата