Първи констатации от Второто европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2)
09/02/2015 Тип: Доклади 8 страници

Първи констатации от Второто европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2)

Keywords:ESENER

Второто издание на общоевропейското проучване на EU-OSHA сред предприятията, ESENER-2, съдържа данни от анкети сред близо 50 000 предприятия относно управлението на БЗР и рисковете на работното място, като се отделя специално внимание на психосоциалните рискове, участието на работниците и служителите, стимулите и пречките за прилагане на мерки. Целта е да се представят сравними данни за страните, което ще помогне при съставянето на политиките и ще съдейства за по-ефективно справяне с рисковете на работното място. В настоящия първоначален анализ са представени подбрани резултати.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата