Фактологична справка 78 – Мускулно-скелетни смущения, свързани с труда: доклад за превенция. Резюме
08/02/2008 Тип: Фактологични справки 2 страници

Фактологична справка 78 – Мускулно-скелетни смущения, свързани с труда: доклад за превенция. Резюме

Keywords:Campaign 2020-2022, Мускулно-скелетни смущения

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-често срещания проблем, свързан с труда в Европа - 25% от работещите в 27-те държави-членки на ЕС съобщават за болки в гърба, а около 23% се оплакват от мускулни болки. На първо място е уместно да се предприемат превантивни мерки. Работниците, които вече имат МСС са изправени пред предизвикателството да запазят своята работоспособност и при необходимост да бъдат реинтегрирани на работното място. В тази фактологична справка са изложени основните констатации от доклада за превенция на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочени към превенцията на МСС, развитието и постигнатия напредък в тази област от предишната кампания на тема МСС през 2000 г. Докладът се състои от две части: преглед на сегашното състояние на научната литература по въпросите, свързани с мерките за превенция на рисковете за МСС, и 15 проучвания по конкретни случаи, които показват как са решени проблемите на равнище работно място.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата