Factsheet 73 - Опасности и рискове, свързани с ръчното обработване на товари на работното място
03/07/2007 Тип: Фактологични справки 2 страници

Factsheet 73 - Опасности и рискове, свързани с ръчното обработване на товари на работното място

Keywords:Campaign 2020-2022, Мускулно-скелетни смущения

Ръчно обработване на товари (РОТ) е всяка една от следните дейности, извършвани от един или повече работещи: вдигане, поддържане, сваляне, бутане, теглене, носене или преместване на товар. Товарът може да бъде човек или животно, или предмет. Въпреки че непрекъснато намалява, процентът на работещите в ЕС-25, които носят или преместват тежки товари, е все още висок (34,5 %), а в ЕС-10 достига 38,0 %.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата