Factsheet 72 - Свързани с труда смущения във врата и горните крайници
02/07/2007 Тип: Фактологични справки 2 страници

Factsheet 72 - Свързани с труда смущения във врата и горните крайници

Keywords:Campaign 2020-2022, Мускулно-скелетни смущения

Близо две трети от работещите в Европейския съюз съобщават, че извършват дейности, свързани с многократно повтарящи се движения на ръцете, а една четвърт са изложени на вибрации от инструменти — съществени рискови фактори за появата на свързани с труда смущения във врата и горните крайници (СТСВГК). Много работещи от най- различни сфери на дейност развиват СТСВГК — това са най-често срещаните професионални заболявания в Европа, съставляващи повече от 45% от всички професионални заболявания

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата