Резюме: Психосоциалните рискове в Европа: Разпространение и стратегии за предотвратяване
13/10/2014 Тип: Доклади 2 страници

Резюме: Психосоциалните рискове в Европа: Разпространение и стратегии за предотвратяване

Keywords:Превенция на злополуки, ESENER, Психосоциални рискове и стрес на работното място, Статистика, Жените и БЗР, Участие на работниците

Настоящото резюме е изготвено въз основа на съвместен доклад относно психосоциалните рискове на работното място от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еurofound). Използвана е взаимно допълващата се работа на двете агенции, намираща отражение в различните им роли. Като се отчита сложността на взаимозависимостта между здравето и труда, в доклада е представена сравнителна информация относно разпространението на психосоциалните рискове сред работещите и се изследва връзката между тези рискове и здравето и благополучието. В него се разглежда също до каква степен предприятията предприемат действия за справяне с психосоциалните рискове и се описват мерките, които могат да предприемат фирмите. Включен е преглед на политиките в шест държави членки.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата