Резюме: Рискове за безопасността и здравето на работното място: съвместен анализ на три мащабни проучвания
25/05/2017 Тип: Доклади 12 страници

Резюме: Рискове за безопасността и здравето на работното място: съвместен анализ на три мащабни проучвания

Keywords:ESENER

В доклада са представени основните констатации от съвместен анализ на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2) на EU-OSHA, ad hoc модула на Проучването на работната сила през 2013 г. относно злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми на Евростат и Шестото европейско проучване на условията на труд (EWCS) на Eurofound.

Целта е да се направи изчерпателен преглед на състоянието на БЗР в Европа, като от една страна се обединят гледните точки на предприятията относно управлението на риска и нивото на осведоменост за рисковете, а от друга — тези на работниците относно излагането на рискове и резултатите за БЗР.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата