Резюме - Анализ на определящите фактори за практиката по безопасност и здраве на работното място в избрани държави членки на ЕС
16/09/2013 Тип: Доклади 6 страници

Резюме - Анализ на определящите фактори за практиката по безопасност и здраве на работното място в избрани държави членки на ЕС

Keywords:Emerging risks, ESENER, Статистика

Настоящото резюме представя основните констатации от доклад на тема как средата, в която функционира дадено предприятие, влияе върху управлението на безопасността и здравето на работното място (БЗР).

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата