Европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията - обобщен доклад
02/06/2010 Тип: Доклади 16 страници

Европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията - обобщен доклад

Keywords:Emerging risks, ESENER, Статистика

В Европейското проучване на предприятията относно новите и появяващите се рискове (ESENER) на управители и представители на работниците по здравето и безопасността се задава въпросът как се управляват рисковете за здравето и безопасността на работното им място, с особен акцент върху по-новите „психосоциални рискове“, например стреса, свързан с работата, насилието и тормоза на работното място. Настоящето резюме съдържа подбор от основните резултати от първоначалния анализ на данните, извлечени от 36 000 интервюта в 31 държави.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата