E-fact 46: Насърчаване на психичното здраве в сектора на здравеопазването
21/10/2009 Тип: Електронни факти 12 страници

E-fact 46: Насърчаване на психичното здраве в сектора на здравеопазването

Keywords:Здравеопазване, Психосоциални рискове и стрес на работното място, Жените и БЗР, Насърчаване на здравето на работното място

Според Международната организация на труда (MOT, 2005 г.) психосоциалните проблеми могат да доведат до заболявания, травми, стигматизиране, изолация и дори смърт. Те могат също да окажат значително въздействие върху работодателя — например намалена производителност и занижен морал. Персоналът в сектора на здравеопазването е особено изложен на подобни рискове за психичното здраве (Световна здравна организация (СЗО), 2004 г.). Поради това е важно и е от голяма полза да се инвестира в насърчаването на психичното здраве в сектора.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата