Platform_Economy_policy_brief.pdf

Работа чрез цифрови платформи и здравословни и безопасни условия на труд: преглед на политиките

Нараства броят на работещите в цифрови платформи за труд. В прегледа се описват естеството и характеристиките на работата през цифрови платформи и заетите в нея, разгледани са свързаните с това рискове в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), произтичащи например от цифрово наблюдение, свързан с производителността натиск и несигурност на труда.

В доклада се подчертава, че повечето работещи чрез платформи са със статут на „самостоятелно заети“, което означава, че в повечето случаи не са защитени от законодателството на ЕС или на държавата членка, което от своя страна влияе на превенцията и управлението на свързаните с БЗР рискове. Обсъждат се нови инициативи и законодателство, които имат за цел подобряване на условията на труд и защита на работещите през платформи.

Изтегляне in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |