Опасност: химикали! Обяснение на пиктограмите за опасност
01/10/2012 Тип: Кампания/Рекламен материал 2 страници

Опасност: химикали! Обяснение на пиктограмите за опасност

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Опасни вещества, Напо

Пиктограмите за етикетиране на химични продукти са променени. Предотвратявайте наранявания и заболявания на работното място, като научите повече за пиктограмите за химична опасност. Химични продукти се използват всеки ден при работа – не само в заводите, но и при строителни дейности или в офисите, в продукти като почистващи препарати, бои и т.н. Регламентът на Европейския съюз от 2009 г. за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) въведе нови предупредителни пиктограми. Пиктограмите във формата на ромб посочват вида опасност, свързана с използването на опасни вещества или смеси. Пиктограмите върху етикетите са придружени от сигнални думи, съобщения за опасност и предупредителни съобщения, както и информация за продукта и доставчика. Научете заедно с Напо как да поддържате безопасно работното си място!

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата