Контрол на експозицията на опасни химикали при обработката на хирургически инструменти
18/06/2018 Тип: Проучвания на отделни случаи 5 страници

Контрол на експозицията на опасни химикали при обработката на хирургически инструменти

Keywords:Опасни вещества, Carcinogens, Кампания 2018-2019 г.

Този пример от практиката разглежда болница в Латвия, за която е констатирано, че работниците са изложени на недопустими нива на етиленов оксид. За преодоляването на този проблем една от предприетите от болницата мерки, е построяването на отделна сграда, където всички опасни химикали да се съхраняват в огнеупорни шкафове. Освен това вече всички работници преминават задълбочено обучение относно изискванията за безопасност при боравене с химикалите и правилното им използване.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата