Кръговата икономика и БЗР: ролята на цифровизацията в кръговата икономика и последствията за здравословните и безопасни условия на труд до 2040 г.

Keywords:

Преминаването към кръгова икономика е ключът за бъдещата устойчивост на ЕС. Цифровите технологии са от съществено значение за ефективния преход към кръгова икономика. Цифровизацията на работното място, както и преминаването към кръговост, предлагат възможности и поставят предизвикателства пред безопасността и здравето при работа (БЗР), които трябва да бъдат заложени в този преход.

В този кратък обзор за политиката е разгледана ролята на цифровизацията в кръговата икономика и нейното потенциално отражение върху БЗР при четири сценария за кръгова икономика през 2040 г. Акцентът в него е върху въпросите, които са общи и за четирите сценария, включително предоставянето и споделянето на информация, гъвкавостта в работата, намаляването на квалификацията и рисковете, свързани с наблюдението и контрола на работниците.

Статията завършва с обсъждане на предизвикателствата пред управлението на ролята на цифровите технологии при прехода към кръгова икономика при добри БЗР.

Изтегляне in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |