Двадесет и пет години работа заедно за една по-безопасна и здравословна Европа
04/04/2019 Тип: Кампания/Рекламен материал 2 страници

Двадесет и пет години работа заедно за една по-безопасна и здравословна Европа

Keywords:25th Anniversary, Корпоративни въпроси

През 2019 г. EU-OSHA чества 25 години работа със своята обширна мрежа от партньори, за да направи Европа по-безопасно и по-здравословно място за работа.

Настоящата брошура е добра начална точка, за да научите повече за дейностите на Агенцията. В нея се подчертават основните цели на EU-OSHA, нейният тристранен начин на работа, ключови партньори и бенефициери.

Download in:DE | EN | ES | FR | NL

Допълнителни публикации по темата