Двадесет и пет години работа заедно за една по-безопасна и здравословна Европа

Keywords:

През 2019 г. EU-OSHA чества 25 години работа със своята обширна мрежа от партньори, за да направи Европа по-безопасно и по-здравословно място за работа.

Настоящата брошура е добра начална точка, за да научите повече за дейностите на Агенцията. В нея се подчертават основните цели на EU-OSHA, нейният тристранен начин на работа, ключови партньори и бенефициери.

Изтегляне in: de | en | es | fr | nl |

Допълнителни публикации по темата