Кампания за повишаване на осведомеността относно експозицията на канцерогени на работното място — кампания „Няма време за губене“
27/06/2018 Тип: Проучвания на отделни случаи 5 страници

Кампания за повишаване на осведомеността относно експозицията на канцерогени на работното място — кампания „Няма време за губене“

Keywords:Work-related cancer, Опасни вещества, Кампания 2018-2019 г.

Този пример от практиката се фокусира върху начина, по който Институтът за безопасност и здраве при работа (IOSH) организира кампанията „Няма време за губене“, за да помогне в борбата с професионалните ракови заболявания. Чрез подкрепата на над 220 организации и сътрудничеството с партньори от целия свят, кампанията успява да постигне въздействие в глобален мащаб, като над 100 големи фирми се присъединяват към мотото на кампанията за управление на експозициите на работното място. Факторите за успех включват внимателно планиране и задълбочени консултации, както и отразяване на получената от целевите отрасли обратна информация в материалите на кампанията. Успехът на кампанията се дължи отчасти на непрекъсната оценка. Кампанията обхваща основните рискови фактори, като емисиите от дизелови двигатели, азбест, слънчева радиация и кристален силициев диоксид.

Изтегляне in:EN

Допълнителни публикации по темата