Австрия: Предотвратяване на мускулно-скелетните смущения в голяма болница с участието на персонала и чрез съобразен с възрастта подход

Keywords:

Работата на около 600 души по-възрастен помощен персонал в Университетската болница във Виена, най-голямата болница в Австрия, е физически тежка. Имало е потребност от нова среда за работа, приспособена спрямо тази застаряваща работна сила. С ангажираността и участието на работещите болницата въвежда мерки като ергономично разработени столове за преместване на пациенти с цел предотвратяване на мускулно-скелетните смущения (МСС). Част от широкообхватните мерки са също смесването на поколенията в екипите за почистване и работните семинари. Университетската болница във Виена е сред лауреатите от 15-то издание на наградите за добри практики в областта на здравословните работни места, в което са отличени практики за успешна превенция и управление на МСС.

Изтегляне in: de | en | fi | nl | ro |