Artificial intelligence for worker management: risks and opportunities

Изкуствен интелект за управление на работниците: рискове и възможности

Keywords:

Настоящият преглед на политиките е изготвен въз основа на основните констатации от изследванията на рисковете и възможностите, свързани с безопасността и здравето при работа на основаните на изкуствен интелект системи за управление на работниците.

Рисковете са свързани със загуба от работниците на контрол на работното място, дехуманизация и дискриминация, както и последици във връзка с липсата на прозрачност и властовата асиметрия. Представените възможности включват мониторинг на риска, персонализиране на работните места и режимите на работа, както и проектиране на здравословни и безопасни професии и работни места.

Предоставен е и набор от препоръки за справяне с рисковете, свързани с основаните на изкуствен интелект системи за управление на работниците на работното място.

Изтегляне in: cs | de | en | es | et | fr |