Изкуствен интелект, усъвършенствана роботика и автоматизация на задачите на работното място: таксономия, политики и стратегии в Европа

Keywords:

Изкуственият интелект (ИИ) и роботизираните системи постоянно променят работното място. Свидетели сме на засилващ се дебат за това как те влияят на безопасността и здравето при работа.

Основаните на ИИ системи и усъвършенстваната роботика, които се използват за автоматизация на задачи предоставят както възможности, така и предизвикателства за безопасността и здравето при работа, като същевременно носят изцяло нови рискове и ползи.

Важно е да се разработят определения и общовалидни понятия за основаните на ИИ системи и усъвършенстваната роботика, които да се приемат от всички заинтересовани страни. 

В настоящия обзор на политиката е представена таксономия за приложенията на работното място и БЗР въз основа на подход, основан на задачите. Тази таксономия ще бъде в основата на бъдещите усилия за структуриране и оценка на възможностите за БЗР, предизвикателствата, свързани с основаните на ИИ системи и усъвършенстваната роботика, и автоматизацията на работата. 

В обзора на политиката се прави и преглед на политиките и стратегиите относно автоматизацията на задачите от страна на основаните на ИИ системи и усъвършенстваната роботика. 

Изтегляне in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |