Селското и горското стопанство: сектор, в който съществуват сериозни предизвикателства, свързани със здравословните и безопасни условия на труд

Keywords:

Селското и горското стопанство са един от най-опасните сектори на труда в Европа, в който е налице високо равнище на произшествия с участието на превозни средства, машини и работа с добитък. Излагането на химични пестициди, вибрации, шум и стрес също поражда рискове за безопасността и здравето.

Както е обяснено в нашия нов обзор на политиката, решенията не са прости и точни. Новите технологии и цифровизацията на работните практики ще доведат до някои подобрения в областта на БЗР, но също така могат да породят нови опасности. За успешно справяне с предизвикателствата в областта на БЗР, в обзора на политиката се препоръчва адаптиране на оценката на риска към променящите се обстоятелства на земеделските и горските стопани, предизвикано например от въздействието на изменението на климата или тенденциите на пазара на труда, и справяне със слабото сигнализиране за проблеми, свързани с БЗР в сектора.

Изтеглянеin: en