Усъвършенствана роботика, изкуствен интелект и автоматизация на задачите: определения, употреби, политики и стратегии и безопасността и здравето при работа

Keywords:

Като част от четиригодишната изследователска програма за цифровизацията, EU-OSHA публикува първоначален доклад, за да разгледа видовете и определенията на изкуствения интелект (ИИ) и усъвършенстваната роботика за целите на автоматизацията на задачите на работното място. В доклада също така се прави преглед на текущите и потенциалните употреби в различните сектори и задачи — от роботите за промишлеността и складирането до софтуера с ИИ в сектора на здравеопазването — и се прави преглед на политиките и стратегиите на равнище ЕС и на национално равнище.

За преглед на проекта вижте тази презентация в PowerPoint.

Изтегляне in: de | en | es | fr | hu | ro |