Информационен лист: уязвими работници и опасни вещества
18/10/2019 Тип: Информационни бюлетини

Информационен лист: уязвими работници и опасни вещества

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Опасни вещества

Настоящият информационен лист предоставя практически насоки относно правните задължения и добрите практики по отношение на уязвимите работници, които могат да бъдат изложени на опасни вещества по време на работа. Важно е оценката на риска и превантивните мерки да включват групи работници със специфични нужди, или такива, които може да са изложени на определен риск.

Информационният лист обобщава правните задължения на работодателите и се концентрира върху определени групи, а именно новопостъпили или млади работници, мигранти и работници на временни договори, работници със заболявания, бременни или кърмещи работнички и жените на работното място. Какво могат да направят работодателите, за да гарантират, че тези групи работници са защитени от вреди, причинени от експозиция на опасни вещества?

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата