Информационен лист: уязвими работници и опасни вещества
18/10/2019 Тип: Информационни бюлетини 4 страници

Информационен лист: уязвими работници и опасни вещества

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Опасни вещества, Жените и БЗР

Настоящият информационен лист предоставя практически насоки относно правните задължения и добрите практики по отношение на уязвимите работници, които могат да бъдат изложени на опасни вещества по време на работа. Важно е оценката на риска и превантивните мерки да включват групи работници със специфични нужди, или такива, които може да са изложени на определен риск.

Информационният лист обобщава правните задължения на работодателите и се концентрира върху определени групи, а именно новопостъпили или млади работници, мигранти и работници на временни договори, работници със заболявания, бременни или кърмещи работнички и жените на работното място. Какво могат да направят работодателите, за да гарантират, че тези групи работници са защитени от вреди, причинени от експозиция на опасни вещества?

Download in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Допълнителни публикации по темата