Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства
Прескочи към съдържанието. Търсене ЧЗВ Помощ About us

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Избери Език:

OSHA мрежа
Loading
Вие сте тук: Начало Преса и мултимедии Прессъобщения Десет европейски дружества са отличени за своя иновативен принос към превенцията на риска на работното място

Десет европейски дружества са отличени за своя иновативен принос към превенцията на риска на работното място

News release - 29-04-2013

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) организира 11-то издание на наградите за добра практика, в което се съревноваваха няколкостотин различни по големина дружества от 29 държави от и извън ЕС. Тази година EU-OSHA награди най-добрите примери за сътрудничество между ръководители и служители при превенцията на риска.

EU-OSHA обяви десетте победители по време на европейската конференция „Малкият бизнес и безопасността и здравето при работа: предизвикателството; възможността“, организирана само ден след Световния ден за безопасност и здраве при работа (28 април) от ирландското председателство на Европейския съюз в Дъблин. За първи път EU-OSHA раздаде съвместни награди на ръководители и работници, което е в унисон с текущата Кампания за здравословни работни места на тема „Да работим заедно за превенция на риска“.

 

„Ползите от политиките за добро здраве и безопасност при работа все още невинаги се отчитат на ниво дружество в Европа, особено сред микро-, малките и средните предприятия“, заяви д-р Криста Зедлачек, директор на EU-OSHA. „Този конкурс доказа, че е възможно дори дружество със само седем служители да разполага с иновативни решения за превенция, какъвто е случая с един от испанските лауреати на наградата“, добави тя.

„Ние обаче бихме желали да покажем, че идеите и концепциите, разработени от лауреатите на наградата за добри практики, могат да бъдат адаптирани в различните индустрии и в държавите членки, както и в различни по вид и размер организации“, изтъкна д-р Ласло Андор, комисар в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване. "Обстойният преглед на иновативните решения и добрите практики в Европа също следва да ни помогне в усилията  за по-нататъшно развитие на политиките за здраве и безопасност на работното място в бъдеще"'.

 

От победителите в тазгодишното издание се очакваше да покажат силно лидерство в управлението и активно участие на работниците по отношение на безопасността и здравето. Организациите представляват широк набор от сектори, например здравеопазване, търговия на дребно и селско стопанство. Церемонията беше подходящ повод победителите да обменят своите добри практики, например за намаляване на злополуките в автомобилостроенето в Турция, как е било подобрено благосъстоянието на персонала в технологично дружество във Финландия или как ирландски работници в млекопреработвателната промишленост идентифицираха рисковете в техния сектор и ги преодоляха.

По време на събитието EU-OSHA поощри други десет дружества. Нова брошура, публикувана днес, показва реализираните инициативи за добра практика.

Връзки:

Награди за добра практика на EU-OSHA за 2012—2013 г.
Брошура с наградени и поощрени примери
Кампания за здравословни работни места
Уебсайт на председателството

Наградени дружества и организации:

voestalpine Rotec Group (Австрия) за установяване на стандарти за здраве и безопасност в различни държави; Atlantica Leisure Group Ltd (Кипър) за свеждане до минимум на злополуките в хотелиерството; Rigshospitalet (Дания) за подобряване на работната среда в голяма болница; Oy SKF Ab, Muurame factory (Финландия) за подобряване на благосъстоянието на персонала в технологично дружество; ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Германия) за намиране на решения относно здравето и безопасността за дружества в Хамбург; West Offaly Dairy Discussion Group (Ирландия) за намаляване на опасностите в млекопроизводителни стопанства;  Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Нидерландия) за повишаване на информираността за безопасността сред водачите на вилкови мотокари; SONAE (Португалия) за включване на работниците и ръководителите в превенцията на риска в група за търговия на дребно; PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Испания) за разработване на модел за превенция на риска за малки дружества; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (Турция) за намаляване на злополуките в автомобилостроенето.

Поощрени дружества и организации:

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Австрия) за насърчаване на работниците да съобщават за проблеми с безопасността; Lujatalo Oy (Финландия) за намаляване на физическия стрес в строителната промишленост;  Armor SA (Франция) за включване на здравето и безопасността в корпоративна стратегия; Hellenic Petroleum SA (Гърция) за създаване на култура на безопасност в сектора на рафинирането на петрол;  Construction Safety Partnership (Ирландия) за подобряване на стандартите за безопасност на строителни площадки; GE Healthcare Norway AS (Норвегия) за превръщане на здравето и безопасността в приоритет за работниците и ръководителите; CEMEX Polska (Полша) за лидерство в управлението за превенция на злополуки; U.S. Steel Košice, s.r.o. (Словакия) за ефективно докладване на въпроси, свързани с безопасността, в голям производител на стомана; Ascom d.o.o. (Словения) за намаляване на мускулно-скелетните проблеми в производството;  Step Change in Safety (Обединено кралство) за повишаване на ангажираността на персонала в отрасъла за добив на нефт и газ в морски райони.
 

Бележки към редактори

1. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) допринася за това Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Създадена от Европейския съюз през 1994 г. и със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители от Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и служителите, както и водещи специалисти от всички държави членки на ЕС-28 и извън него.

Вече можете да ни следите вTwitter, да посетите блога на Агенцията или да се абонирате за нашия месечен бюлетин OSHmail. Можете също да се абонирате да получавате редовни новини и информация от EU-OSHA чрез RSS канал.http://osha.europa.eu

2. Кампанията „Здравословни работни места“ 2012—2013 г. на тема „Да работим заедно за превенция на риска“ е децентрализирана и си поставя задачата да помогне на националните органи, дружества, организации, ръководители, работници и на техните представители, както и на други заинтересовани лица да работят заедно за подобряване на здравето и безопасността на работното място. Кампанията подпомага широк набор от дейности на национално и европейско равнище, включително срещи и семинари за национално партньорство. Специално се приветства участието на по-малки предприятия. www.healthy-workplaces.eu

Bookmark and Share