OSHmail 258

OSHmail 258

April 2024

Highlights

View all link-arrow
27/04/2024

Насърчаване на безопасността и здравето при работа във веригата за доставки

Развитието към устойчивост — например насърчаването на кръгова икономика или устойчиво договаряне — може да окаже пряко въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР). За да се гарантират безопасни и здравословни условия на труд по време...

Вижте още Вижте още
09/04/2024

Инфографика като част от новите ресурси за работа с цифрови платформи

Работата през цифрови платформи обхваща голямо разнообразие от работни места и работници, изправени пред много разнообразни предизвикателства, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). За да допълни съществуващите ресурси за повишаване на...

Вижте още Вижте още
19/03/2024

ИИ за управление на работещите: взема ли се предвид безопасността и здравето на работещите?

Цифровизацията променя работното място и превръща основаните на ИИ технологии за управление на работниците (ИИУР) в приоритетна област за безопасността и здравето при работа (БЗР ) . В най-новия ни документ се изследва връзката между ИИ и развиващата...

Вижте още Вижте още
25/03/2024

Безопасност и благосъстояние на работното място и у дома: имате право да се чувствате добре

Работата в безопасна среда и пълноценно прекараното време със семейството може да изглеждат като привилегия. В ЕС обаче това са права за всички работещи. Вашето благосъстояние е приоритет за ЕС — от задаването на горната граница за седмичното работно...

Вижте още Вижте още

Healthy Workplaces Campaign

Newsletter - Healthy Workplaces Campaign image
12/04/2024

> Изпратете кандидатурата си за наградите за добри практики, за успешно навлизане в цифровата ера на труда!

Наградите за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ се организират...

National Focal Points in action

National Focal Points section image
03/04/2024

> Demonstrating OiRA tools in Slovakia to highlight the importance of risk assessment

Small and medium-sized enterprise owners, managers, safety technicians, members of the...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
22/03/2024

> OiRA in figures: More than 60 tools in the pipeline

The OiRA project, EU-OSHA’s Online interactive Risk Assessment tool, is the first EU...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
20/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: digital platform work and OSH implications

The digital transition is significantly transforming the European economic system...

Multilingual publications

Videos

26/03/2024

Occupational health and safety in Europe: where are we now?

William Cockburn Salazar, Executive Director of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), answers the question in this first episode of the “Discussions d'EUROGIP”.

Вижте още Вижте още

More news

05/04/2024

> VET schools managers’ well-being: EfVET’s position paper out

The European Forum of Technical and Vocational Education and Training organisation (EfVET)...

View all View all

Events

Вижте всички Вижте още