OSHmail 257

OSHmail 257

March 2024

Highlights

View all link-arrow
20/02/2024

Кажете ни какво мислите! Стартира ново проучване на заинтересованите страни от EU-OSHA

Това проучване дава възможност на заинтересованите страни и потребителите на работата на Агенцията да дадат обратна връзка за нашата организация и нейните дейности. Вашата обратна връзка ще ни помогне да насочим усилията си и да подобрим значимостта...

Вижте още Вижте още
28/02/2024

Над 90 партньори от цяла Европа си сътрудничат за създаването на безопасно и здравословно цифрово бъдеще за труда

Организации от различни отрасли, осъществяващи дейност в общоевропейски мащаб, се присъединиха към кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г. като официални партньори . Тези дружества и асоциации от публичния и частния сектор...

Вижте още Вижте още
08/03/2024

Международен ден на жените 2024 г.: инвестиране в жените на работното място

На Международния ден на жената за 2024 г. EU-OSHA публикува нов документ за обсъждане, в който се разглеждат свързаните с пола измерения на дистанционната работа и основните предизвикателства, пред които са изправени жените. Документът хвърля...

Вижте още Вижте още
05/03/2024

Въздействието на работата през цифрови платформи върху работещите в областта на здравеопазването и социалните грижи

Секторът на здравеопазването и социалните грижи, в който работят приблизително 10 % от общата работна сила в много държави от ЕС, е изправен пред няколко предизвикателства, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). Цифровизацията и...

Вижте още Вижте още

Healthy Workplaces Campaign

11/03/2024

> William Cockburn talks EU-OSHA’s mission and latest campaign with Health and Safety Review

William Cockburn, EU-OSHA Executive Director, recently sat down with our media partner...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
11/03/2024

> EU-OSHA welcomes the OiRA and IRAT community to explore synergies

Proper risk assessment is the key to safe and healthy workplaces. However, carrying out...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
07/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: Domestic violence and the workplace

Domestic violence impacts employment, productivity, safety, and health in a myriad of ways...

Multilingual publications

Videos

05/03/2024

What is ‘Safe and healthy work in the digital age’ about?

EU-OSHA Executive Director William Cockburn Salazar gives a brief statement on the importance of OSH in the digital transformation of work and the 2023-25 Healthy Workplaces Campaign ‘Safe and healthy work in the digital age’. Addressing the impact...

Вижте още Вижте още

More news

12/03/2024

> New online and onsite occupational health and safety courses offered by NIVA

The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) has expanded its...

01/03/2024

> Participate in the International Working on Safety conference by submitting your abstracts - extended deadline!

The call for abstracts for the International Working on Safety (WOS) 2024 conference is...

View all View all

Events

Вижте всички Вижте още