OSHmail 252

OSHmail 252

September 2023

Highlights

View all link-arrow
15/09/2023

Станете официален партньор на кампанията и се присъединете към нашата мисия за по-безопасна и по-здравословна работа в цифрова среда в цяла Европа!

Вие сте динамична международна или европейска организация или дружество с дейности в множество държави — членки на ЕС? Споделяте ли нашата визия за насърчаване на по-безопасна, по-здравословна и по-продуктивна работна среда? Ако това е така, ви...

Вижте още Вижте още
13/09/2023

Бъдещето на труда: какво казват експертите за въздействието на дроновете върху БЗР?

Като част от нашата дейност за разкриване на възникващите рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР), представяме нов документ за обсъждане относно безпилотните въздухоплавателни средства (или дронове) на работните места и последиците за...

Вижте още Вижте още
11/09/2023

Внимание към лицата, полагащи грижи: осигуряване на психосоциално благосъстояние на работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи

Повече от един на всеки десет работници в ЕС са заети в сектора на здравеопазването и социалните грижи , който обхваща професии като медицински и домашни грижи, както и социална работа. Психосоциалните рискове са особено често срещани в този сектор...

Вижте още Вижте още

Healthy Workplaces Campaign

31/08/2023

> Разгледайте новия уебсайт на кампанията на вашия национален език — „Безопасен и здравословен труд в цифровата ера“.

Новият уебсайт за предстоящата кампания „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г...

National Focal Points in action

National Focal Points section image
LT Online, 21/09/2023

> Simplifying workplace safety: Introducing an e-tool for hazardous chemicals management and the EU Roadmap on Carcinogens

An informative event centred around critical workplace concerns involving hazardous chemicals o...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

EU news bites

EU news section image
28/08/2023

> Job opportunities with EU-OSHA: Head of Unit positions now open

At EU-OSHA we are currently looking for qualified candidates for the roles of Head of Unit...

European Year of Skills 2023

European Year of Skills 2023 section image
BE Brussels, 20/09/2023

> Skills, skills, skills! - Skills for people, skills for competitiveness, skills for sustainability

Skills and “the right to quality and inclusive education, training and life-long learning” is p...

OSHwiki

Wiki section image
14/09/2023

> OSHwiki article in the spotlight: Healthy Healthcare

Providing economically sustainable and high-quality healthcare services through the...

Multilingual publications

Videos

11/09/2023

Proper risk assessment is the key to healthy workplaces

Safeguarding workers and complying with safety and health legislation is efficient with OiRA: https://oiraproject.eu/

Вижте още Вижте още

More news

View all View all

Events

Вижте всички Вижте още