Акценти

Подгответе се да се срещнете с първата вълна от партньорите на кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“ . Тези организации, както от частния, така и от публичния сектор, работят активно, за да осигурят на хората централно място в цифровизацията на работното място и да гарантират, че това послание достига до всички краища на Европа. Смятате ли, че вашата...

Новият филм на Напо насочва вниманието към риска от пожар и експлозия на работното място и към мерките, които могат да се предприемат, за да се намалят рисковете. За да пламне пожар или да възникне експлозия, са необходими три елемента: запалимо вещество (гориво), въздух (кислород) и източник на запалване (топлина). Необходимостта от надеждна оценка на риска е основен въпрос...

В помощ на борбата срещу професионалните ракови заболявания EU-OSHA проведе проучване на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания (WES). Целта е да се определят по-точно рисковите фактори на работните места, които могат да доведат до такова заболяване, като се предоставят актуални и изчерпателни данни, които да могат да се...

Секторът на транспорта и складирането е изключително разнообразен и обхваща широк спектър от роли, например шофьори и ръководители на складове, както и много други. Целенасоченият подход за безопасност и здраве при работа (БЗР) е от решаващо значение поради наличието на повече от 10 милиона работници в ЕС. EU-OSHA публикува доклада „Дейности за транспорт и складиране“ — данни...

В отговор на променящата се среда на труда, предизвикана от пандемията от COVID-19, в три неотдавнашни публикации на EU-OSHA се насочи вниманието към дистанционната работа, включително: доклад относно развиващото се регулиране на работата от разстояние в Европа и нейното въздействие върху благосъстоянието и здравето на работниците; документ за обсъждане относно появата на...

Наградите за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ се организират в сътрудничество с нашите национални фокусни точки и отличават всякакви видове организации на територията на Европа, които прилагат новаторски подходи за насърчаване на благосъстоянието на работниците. Примерите за добри практики следва активно да предотвратяват рисковете за...

„Hormigas perplejas“ (объркани мравки) от Mercedes Moncada Rodríguez разказва историята на мъжете и жените, произвеждащи кораби и самолети и изправени пред разпада на своята промишленост в малък регион в Южна Испания. Филмът представя влиянието на промените върху начините на производство през 21-ви век и спечели наградата „Здравословни работни места“за 2023 г. за най-добър...

Днес отбелязваме официалния старт на новата кампания „Здравословни работни места“ — „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“ . Във връзка с цифровото десетилетие на Европа комисарят на ЕС, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит направи изявление в подкрепа на устойчив и успешен цифров преход и на кампанията. Като разглежда проблемите на...

Европейската седмица напрофесионалните умения е включена в тазгодишното издание на Европейската година на уменията и се провежда от 23 до 27 октомври 2023 г. за насърчаване на професионалното образование и обучение като привлекателен път за професионално развитие и учене. Това е идеалният момент да направим равносметка на проекта на EU-OSHA OSHVET , предназначен да повиши...

На партньорската среща на кампанията „Здравословни работни места“, която се проведе на 21 септември за първи път като хибридно събитие в Брюксел и онлайн, се събраха международни и европейски фирми и организации, за да обсъдят кампанията за 2023—2025 г. „ Безопасен и здравословен труд в цифровата ера “, включително ползите от присъединяването към каузата. Освен участието на...