Акценти

Това проучване дава възможност на заинтересованите страни и потребителите на работата на Агенцията да дадат обратна връзка за нашата организация и нейните дейности. Вашата обратна връзка ще ни помогне да насочим усилията си и да подобрим значимостта и полезността на работа си. Тъй като в момента се подготвя нова организационна стратегия, резултатите от проучването ще послужат и...

Проблемите с психичното здраве на работното място значително са се увеличили след пандемията. Най-новият доклад на EU-OSHA предлага задълбочен анализ на европейските проучвания, посветени на психичното здраве на работното място, като са обхванати периодите преди, по време и след пандемията. Той включва данни от проучването 2022 OSH Pulse , в което участват над 27 000 работещи...

Навлезте в света на роботиката на работното място заедно с нашия анимационен герой Напо! Открийте новите технологии и проучете опасностите, които могат да се крият в автоматизацията на задачите. Присъединете се към нас и нека Напо ни покаже мерките за безопасност на производствената линия, как се работи със сътрудничещи роботи и ни разкрива ползите от екзоскелетите...

Инструментът за визуализация на данни OSH Barometer е актуализиран с нови показатели, като предлага актуална информация за безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа. По-специално, най-новият раздел „Прогнози“ предлага количествени прогнози за бъдещите тенденции в заетостта — въз основа на „Прогноза за уменията“ на Cedefop . Нещо повече, вече ще намерите оценки за...

На Световния ден за борба с рака , който се отбелязва ежегодно на 4 февруари, EU-OSHA се ангажира да участва в борбата срещу рака, който е основната причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС. Скорошното Проучване на експозицията на работниците на EU-OSHA разкри, че ултравиолетовото лъчение и емисиите от дизелови двигатели са най-често срещаните рискови експозиции за...

Работата в цифрови платформи е все по-разпространен модел на заетост в някои сектори на икономиката, при които платеният труд се организира чрез или на онлайн платформа. Тя осигурява удобен достъп до пазара на труда, особено за някои уязвими групи , и предлага гъвкавост. В същото време тя поражда рискове и предизвикателства за безопасността и здравето при работа (БЗР)...

Новият филм на Напо насочва вниманието към риска от пожар и експлозия на работното място и към мерките, които могат да се предприемат, за да се намалят рисковете. За да пламне пожар или да възникне експлозия, са необходими три елемента: запалимо вещество (гориво), въздух (кислород) и източник на запалване (топлина). Необходимостта от надеждна оценка на риска е основен въпрос...

Забелязахте ли? Нашият интерактивен уебсайт за онлайн оценка на риска претърпя цифрова промяна и не само по отношение на модерния редизайн. С над 350 000 извършени оценки на риска и 341 инструмента на OiRA в употреба до края на ноември, актуализираме уебсайта на OiRA, за да проправим пътя към по-добро управление на риска за безопасността и здравето на работното място. Нашата...

Развитието на пазара на труда се превърна в източник на стрес, безпокойство и други проблеми с психичното здраве за много хора. Работниците с нисък социално-икономически статус са особено предразположени към психосоциалните рискове на работното място — това положение беше утежнено от COVID-19 и промените в резултат от цифровизацията . В нов доклад EU-OSHA анализира европейските...

От 42,8 милиона души с увреждания в трудоспособна възраст в ЕС понастоящем са заети едва около половината. От решаващо значение е насърчаването на доброто здраве и предоставянето на подкрепа на работните места за хората с увреждания, за да навлязат или да се върнат на пазара на труда и да останат на работа. С Пакета на Европейската комисия за заетост на хората с увреждания се...