You are here

Акценти

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

„Инструментът за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място“ е чудесен нов ресурс. Той може да се използва за улесняване на дискусиите в група на работното място или по време на обучение. Инструментът съдържа насоки за ръководители и служители относно обсъждането на свързани с МСС въпроси.

12/08/2019

photo: greenspc via pixabay.com 

Промени в образованието“ е темата на Международния ден на младежта за 2019 г.

Денят се отбелязва ежегодно на 12 август и има за цел да повишава осведомеността в световен мащаб относно предизвикателствата пред младите поколения.

07/08/2019

Повишаването на осведомеността относно рисковете, пред които са изправени работещите лица, и начините за предотвратяването им са основните аспекти в мисията на EU-OSHA.

01/08/2019
@Carlos Muza on Unsplash

В новия си доклад ЕU-OSHA описва подробно констатациите от втората част на проекта Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа. Разгледани са два подхода за оценка на финансовата тежест в резултат на свързани с работата заболявания, увреждания и смъртни случаи.

24/07/2019

Напо е главният герой от серия късометражни филми на консорциума „Напо“, посветени на важни теми, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). Филмите са забавни, но същевременно карат хората да се замислят и отправят сериозно послание.

Напо и колегите му се изразяват на език без думи. Така филмите достигат до хора от различни възрасти и култури от цяла Европа и помагат за разпространението на посланията, свързани с БЗР.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA в сътрудничество с ENETOSH (Европейската мрежа за образование и обучение по безопасност и здраве при работа) организира семинар, посветен на проблема с мускулно-скелетните смущения (МСС) сред младежите и работещите лица. Семинарът беше организиран в рамките на проекта за общ преглед на безопасността и здравето при работа (БЗР) във връзка с МСС и с оглед на предстоящата кампания за здравословни работни места „Облекчете товара“, която ще стартира през октомври 2020 г.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

На 5 юни EU-OSHA беше домакин на събитие по случай 25-та годишнина от началото на сътрудничеството си със своите партньори за постигане на по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни условия на труд в Европа.

Създаде се наистина специална атмосфера, като събралите се представителите на мрежата на EU-OSHA изнесоха речи и проведоха дискусии, които припомниха историята на EU-OSHA и отправиха поглед напред към нейното бъдеще.

Бихме искали да благодарим на всички, които участваха и които превърнаха това събитие в нещо наистина специално.

01/07/2019

От 1 юли до 31 декември 2019 г. Съвета на ЕС се председателства от Финландия. В тясно сътрудничество с Румъния и Хърватия, другите две държави от председателската тройка, тя си поставя за цел постигането на конкурентоспособен и социално приобщаващ ЕС, популяризирането на действията за борба с изменението на климата и защита на сигурността на гражданите на Съюза.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Въпреки че е предназначен главно за микро- и малки предприятия, многонационалният производител на автомобили Daimler разработи и адаптира инструмент за оценка на риска за специфична за дружеството употреба, като за основа използва инструментите OiRA на EU-OSHA . Първоначално платформата OiRA беше разработена, за да осигурява на националните партньори на EU-OSHA (например министерства или инспекции по труда) инструменти за оценка на риска във връзка със здравослов

17/06/2019

В най-новия епизод на „Real Economy“ Euronews разглежда опасностите във връзка с работната среда в Европейския съюз, като поставя акцент върху професионалните ракови заболявания. Епизодът включва интервю с изпълнителния директор на EU-OSHA д-р Криста Седлачек и пример за добра практика от сектора на дървообработването.

Pages