Акценти
26/04/2019

Световният ден за БЗР ще постави акцент върху безопасността и здравето и бъдещето на труда

Тази година Световният ден за безопасност и здраве при работа насочва вниманието към бъдещето на труда и неговото въздействие върху безопасността и здравето при работа.

Чествано всяка година на 28 април, това събитие е в центъра на глобална кампания за насърчаване на здравето, безопасността и достойния труд.

На същата дата се отбелязва и Международният възпоменателен ден за загиналите и пострадалите при трудови злополуки. „Поемане на контрол — отстраняване на опасните вещества от работното място“ е темата на кампанията тази година, ръководена от Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC).

Научете повече за тези глобални кампании и как EU-OSHA допринася за техния обхват от статиите в нашия блог:

Бъдещето на труда е в центъра на Световния ден за БЗР и Възпоменателния ден за загиналите и пострадалите при трудови злополуки за 2019 г.: Поемане на контрол — отстраняване на опасните вещества от работното място

Посетете специалната страница на МОТ и изтеглете доклада „Безопасност и здраве в сърцето на бъдещето на труда