Световен ден на БЗР за 2023 г.: На преден план е правото на всеки да работи в безопасна и здравословна среда

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Световният ден за безопасност и здраве при работа се организира ежегодно от Международната организация на труда (МОТ) на 28 април, a тазгодишното издание се концентрира върху безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право при работа.

За Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) това събитие е обхванато от принцип № 10 на Европейския стълб на социалните права. В него се посочва, че наличието на здравословна, безопасна и добре адаптирана работна среда е от съществено значение за изграждане на силна, справедлива и приобщаваща социална Европа.

Ако искате да научите повече за значението на безопасността и здравето при работа (БЗР), нашият герой НАПО ще ви насочи.

Развитието на култура на превенция в предприятията в Европа и подобряването на условията на труд за всеки работник е от основно значение за повишаване на безопасността и производителността на работното място.