Световен ден на психичното здраве: на уебсайта ни можете да намерите нов раздел, посветен на свързаните с работата психосоциални рискове и психичното здраве!

Image

© WHO

Нека тази година на Световния ден на психичното здраве да обединим усилия, за да създадем по-здравословна и подкрепяща работна среда за всички! Този ден се празнува всяка година на 10 октомври, тазгодишното му мото е „Психичното здраве е наше право“ и набляга на посланието, че психичното здраве е основно човешко право за всички хора. 

Работата с добро качество може да допринесе за подобряване на психичното здраве. Но приблизително 27 % от работниците заявяват, че изпитват стрес, депресия или тревожност, причинени или влошени от работата. Проблеми като голямото работно натоварване, липсата на контрол, несигурността на работното място или тормозът са психосоциални рискови фактори, които могат да бъдат предотвратени.

За да се задълбочите в тази тема, разгледайте нашия нов тематичен уеб раздел за психосоциални рискове и психично здраве. В него е очертан изследователският проект на EU-OSHA (2022—2025 г.), чиято цел е да предостави информация за изготвяне на политики, превенция и повишаване на осведомеността. Изследването се фокусира върху факти и цифри, управление на политиката и практиката, насоки и инструменти, идеи за борба с насилието и прийоми за завръщане на работа, като същевременно се отчитат многообразието и уязвимите групи.

За отбелязване на този ден Европейската комисия организира в Брюксел конференция на тема: Всеобхватен подход на ЕС, който дава приоритет на доброто психично здраве за всички, като подкрепящо действие към неговия „Всеобхватен подход към психичното здраве“.