You are here

Акценти
02/02/2018

Световен ден на рака — 4 февруари

Присъединете се към нас на #Световнияденнарака, за да повишим осведомеността за раковите заболявания — основната причина за свързани с работата смъртни случаи в ЕС — и за това колко е важно да ги предотвратим.

Наскоро EU-OSHA организира семинар на тема рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване. Добрите политики в областта имат съществен принос за успешното връщане на работа на хората, преживели раково заболяване.

EU-OSHA  участва  също в Пътна карта на ЕС за канцерогени, доброволен план за действия с цел повишаване на осведомеността и обмен на добри практики за предотвратяване на рисковете от експозиция на канцерогени на работното място.

Прочетете резюмето от семинара на тема връщане на работа след раково заболяване

Научете повече за Световния ден на рака