Световен ден за борба с рака 2024 г.: достъп до езиковите версии на резултатите от Проучването на експозицията на работниците сега!

Image
World Cancer Day

© cienpies/stock.adobe.com

На Световния ден за борба с рака, който се отбелязва ежегодно на 4 февруари, EU-OSHA се ангажира да участва в борбата срещу рака, който е основната причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС.

Скорошното Проучване на експозицията на работниците на EU-OSHA разкри, че ултравиолетовото лъчение и емисиите от дизелови двигатели са най-често срещаните рискови експозиции за ракови заболявания на работните места в Европа. Проучването допринася за подобряване на превантивните мерки и за актуализиране на основаните на доказателства политики в ЕС. 

Разгледайте първите констатации и резюмето на методологията (на английски, фински, френски, немски, гръцки, испански, унгарски и португалски език)

Повече информация за Проучването на експозицията на работниците ще намерите в посветения на темата уеб раздел