Акценти

Back to highlights

Световeн ден за борба с рака 2023 г. — възможност да се обърне внимание на свързаните с работата ракови заболявания

Image

© UICC

Световният ден за борба с рака, който се отбелязва всяка година на 4 февруари, ни дава повод да се осведомим за този проблем и да предприемем действия за свят, който е по-малко обременен от ракови заболявания. EU-OSHA е поела сериозен ангажимент да се присъедини към борбата срещу рака, който е на първо място сред причините за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС.

Като част от тези усилия този месец приключва теренната работа по проучването на EU-OSHA за експозицията на работниците, което цели определяне на рисковите фактори на работното място, и първите резултати от него ще бъдат обявени по-късно през годината. Проучването цели да предостави информация за подобряване на защитата срещу опасни вещества и може да допринесе за актуализирането на законодателството на ЕС.

Разгледайте информационната листовка за канцерогените на работното място на EU-OSHA и нейните многоезични информационни документи относно канцерогенните вещества и процеси, публикувани в Пътната карта за канцерогенните вещества — инициатива, активно подкрепяна от EU-OSHA.

Гледайте нови филм за Напо Скрити убийци за повишаване на осведомеността относно рисковете от генерираните от процеси канцерогени и начините за предотвратяването им.

Научете за Световния ден за борба с рака и всички свързани с кампанията дейности за попълване на пропуските в грижите във връзка с рака.