Акценти
04/02/2020

Световен ден за борба с рака 2020 г.: с ангажимент за съвместна работа за работни места без рак

Image by Jill Wellington from Pixabay

През последните 20 години Световният ден за борба с рака, отбелязван на 4 февруари, се разрасна в силно движение, мотивиращо организации, общности и хора да повишават осведомеността и да предприемат действия за ограничаване на глобалното въздействие на заболяването.

Свързаните с работата ракови заболявания остават най-сериозния проблем за здравето на работното място в Европа. В резултат от експозиция на канцерогени на работното място всяка година се регистрират 120 000 случая на ракови заболявания.

Чрез изследвания и дейности за повишаване на осведомеността EU-OSHA допринася активно в борбата срещу свързаните с работата ракови заболявания. В момента сме в подготвителната фаза на проучване за събиране на изчерпателни данни относно експозицията на работниците на рискови фактори за развитие на рак в Европа. Целта на проучването е кампаниите за повишаване на осведомеността и мерките за превенция да бъдат по-добре насочвани, както и да се допринесе за основаното на доказателства изготвяне на политики.

Научете повече за нашия проект Проучване на експозицията на работниците на рискови фактори за развитие на рак в Европа

Разгледайте нашия раздел за свързани с работата ракови заболявания на уебсайта

Вж. Пътната карта за канцерогените и активната роля на EU-OSHA

Присъединете се към отбелязването на Световния ден за борба с рака и кампанията #IAmAndIWill