Работите ли от вкъщи? Осигурете своята безопасност и здраве с OiRA

Image

© EU-OSHA

Тъй като работата от разстояние беше широко възприета след пандемията, новият онлайн интерактивен инструмент за оценка на риска (OiRA) вече може да помогне както на работодателите, така и на работещите от разстояние да създадат по-безопасни и по-здравословни работни места у дома. 

Инструментът OiRA за работа от разстояние не е специфичен само за сектора. Независимо какъв е вашият бизнес, можете лесно да го използвате. Той подпомага работодателите, като изготвя основани на политики декларации за риска, както и работещите от разстояние, като предлага съвети, свързани с безопасността и здравето, вариращи от организацията на работното място, работната среда и бюрото за работа до психосоциалните рискове, които работата от разстояние може да предизвика.

Инструментът може да бъде интегриран в съществуващите инструменти на OiRA в сектора в рамките на ЕС или да бъде адаптиран от националните партньори на OiRA, за да отговори на нуждите на различните държави и сектори. 

Ако ръководите работен екип дистанционно, или работите от вкъщи 

Използвайте и ни помогнете да популяризираме инструмента OiRA за работа от разстояние

Научете всичко за това как OiRA помага на предприятията да предотвратяват свързаните с работата рискове за безопасността и здравето