You are here

Акценти
29/11/2018

Работа в цифровото бъдеще — безопасност и здраве през 2025 г.

Окончателните резултати от прогнозния проект на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) по отношение на нарастващата цифровизация на труда и свързаните с нея предизвикателства за безопасността и здравето при работа (БЗР) са представени в нов доклад. Изкуственият интелект, колаборативните роботи, виртуалната и разширената реалност, онлайн платформите и другите нововъведения неминуемо ще променят начина, по който хората работят.

Благодарение на роботиката и автоматизацията е по-малко вероятно хората да работят в традиционно опасни среди, а стресът, свързан с работата, и ергономичните рискове вероятно ще се увеличават в резултат на тенденции като нови форми на интерфейси между човека и машината, увеличена онлайн и мобилна работа, мониторинг и управление на работниците чрез алгоритми, размити граници между работа и личен живот или по-чести промени в работата.

Прочетете съобщението за пресата

Изтеглете прогнозния доклад и резюмето за новите и нововъзникващи рискове за БЗР, свързани с цифровизацията, до 2025 г.

Вижте нашите анимации със сценарии за бърза илюстрация на начина, по който цифровизацията може да повлияе върху бъдещето на БЗР

Научете повече за развитието на ИКТ и цифровизацията на работата