Акценти
15/11/2019

Свързани с работата мускулно-скелетни смущения: разпространение, разходи и демографски данни в ЕС

© Cristina Vatielli 

В нашия нов всеобхватен европейски обзорен доклад и в резюмето се разглежда как МСС засягат европейската работна сила, общество и икономика.

Тези публикации са част от мащабен проект на EU-OSHA, насочен към анализ на националните и европейските данни за МСС, въздействието им върху здравето и работата, рисковите фактори и мерките за превенция и връщане на работа.

Задълбоченият анализ сочи, че е необходим интегриран подход за предотвратяване на свързаните с работата МСС, които засягат милиони работници и струват милиарди евро. 

Предстои публикуването на няколко национални доклада.

Разгледайте окончателния доклад и резюмето

За да научите повече за свързаните с работата МСС, разгледайте нашата тематичен уеб раздел