Акценти
12/03/2020

Свързани с трудовата заетост МСС: нов обобщаващ доклад допълва констатациите на ЕС с национални данни

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Настоящият последен обобщаващ доклад е част от по-голям проект на EU-OSHA за анализ на национални и европейски данни за свързаните с трудовата дейност мускулно-скелетни смущения (МСС). Докладът разглежда разпространението и обхвата на МСС, свързаните рискови фактори, тяхното въздействие върху здравето и предотвратяването им на работното място.

Тази публикация допълва констатациите на равнище ЕС с национални данни и анализи от 10 държави (Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия, Австрия, Финландия и Швеция). Като споделя национални данни на равнище ЕС, EU-OSHA допринася за подобряване на знанията относно МСС сред създателите на политики, специалистите в областта на БЗР и националните органи като цяло.

Вж. обобщаващия доклад и всички свързани с него публикации относно Свързани с трудова дейност мускулно-скелетни смущения: разпространение, разходи и демография в ЕС

Разгледайте нашия раздел от OSHwiki относно МСС