Уилям Кокбърн Салазар е назначен за изпълнителен директор на EU-OSHA

Image

© EU-OSHA

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа има удоволствието да съобщи, че управителният ѝ съвет назначи Уилям Кокбърн Салазар за изпълнителен директор на Агенцията Той притежава богат опит в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) и ще допринесе значително към работата със своите солидни експертни познания и дългогодишна всеотдайност. Новият директор застава начело на Агенцията в момент, в който глобалната трудов обстановка се променя значително с нови технологии, дистанционна работа и променящи се структури на заетост. 

Уилям Салазар направи следния коментар във връзка с назначението: „За мен е истинско удоволствие да ръководя EU-OSHA при насърчаването на положителна култура за превенция на риска на работните места в Европа. Всеки ден има около десет трудови злополуки с фатален изход и още 600 смъртни случая от свързани с работата болести. Тази отрезвяваща статистика сериозно напомня, че все още има какво да се направи и че всеки заслужава да работи в среда, в която безопасността, здравето и благосъстоянието му са приоритет. Имам удоволствието да участвам в постигането на тази цел, заедно със служителите от Билбао.“

По време на мандат си като изпълнителен директор на EU-OSHA, заедно с екип от ангажирани професионалисти, фокусните точки и тяхната тристранна мрежа на национално равнище — под стратегическото ръководство на Управителния съвет — той ще работи за засилване на сътрудничеството с държавите членки, социалните партньори, институциите на ЕС и други заинтересовани страни за изпълнение на мисията на Агенцията за утвърждаване на БЗР в Европа и извън нея.

Кликнете тук за повече информация за изпълнителния директор

Допълнителна информация за ръководството на EU-OSHA