Акценти
01/08/2019

Стойността на БЗР — оценка на разходите поради професионални увреждания и заболявания

@Carlos Muza on Unsplash

В новия си доклад ЕU-OSHA описва подробно констатациите от втората част на проекта Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа. Разгледани са два подхода за оценка на финансовата тежест в резултат на свързани с работата заболявания, увреждания и смъртни случаи.

Данни за разходите са предоставени от пет държави членки, избрани като представителни за различните в Европа географски особености, промишлени сектори и социални системи. В доклада се сравняват резултатите и се анализират силните и слабите страни на всеки подход. Методологията и основните констатации са обобщени в Краткото изложение на доклада и в SlideShare презентация.

Оценяването на икономическите въздействия от свързаните с работата здравословни проблеми дава безценна информация за авторите на политики. Въз основа на нея те вземат обосновани решения за политиките и стратегиите в областта на безопасността и здравето.

Изтегляне на пълния доклад относно оценката на разходите поради свързани с работата увреждания и заболявания

За сбит преглед на констатациите вижте нашата SlideShare презентация

Научете повече за разходите и ползите, свързани с БЗР