Използване на ИИ за автоматизация на задачите, като същевременно се защитават работещите: осем примера от практиката, които предоставят нова информация

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-OSHA публикува наскоро осем примера от практиката, които показват как успешната автоматизация на задачи чрез системи, основани на изкуствен интелект (ИИ), може да осигури благосъстоянието на работниците.

В публикациите се разглежда въздействието на тези системи върху безопасността и здравето на работното място и се определят движещите сили, пречките и факторите за успех, за да се извлече максимална полза от тази технология, като същевременно се защитават работещите.

Случаите са представени в различни условия, включително повдигане, инспекция на продукти, изкопни работи, визуално разпознаване, инспекция на газова и петролна инфраструктура, проверка на факти, основани на ИИ мерки за контрол на качеството на материалите и инспекция на работни площадки на оператор на газова инфраструктура.

Скоро ще публикуваме сравнителен доклад за примери от практиката относно системи, основани на ИИ, и усъвършенствана роботика за автоматизиране на задачите.

Запознайте се с всички публикации за роботиката и изкуствения интелект.

Кликнете тук, за да откриете кампанията „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“.